Zorg voor de omgeving

Omgevingsmanagement is iets dat elke uitvoerder tot zijn verantwoordelijkheden rekent. Wij zijn geen uitvoerder, maar hebben evengoed een eigen omgevingsmanager die in de ontwerpfase de basis legt voor zo min mogelijk hinder tijdens de uitvoering. Dus terwijl onze ontwerper focust op de ondergrondse situatie, kijkt onze omgevingsmanager naar de consequenties bovengronds. Hoe zit het met veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid? Met welke fasering en verkeersomleidingen houd je overlast zoveel mogelijk beperkt? Kunnen we dezelfde veiligheid met lagere kosten bereiken, bijvoorbeeld door te kiezen voor tijdelijke verkeerslichten en een zebrapad in plaats van de inzet van verkeersregelaars? Deze vragen stellen wij tijdens het ontwerpproces in plaats van erna, zodat met geringe aanpassingen grote uitvoeringsverbeteringen kunnen worden bereikt. Hierbij hebben we oog voor details, zelfs fietsbeugels, afvalcontainers of een enkele invalideparkeerplaats worden in de plannen meegenomen. Zo zorgen wij voor een BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) dat hinder minimaliseert, kosten verlaagt, planningen versnelt en onaangename verrassingen uitsluit.