Aansluiting kassengebied Heerhugowaard op warmtenet

Klant
Regio Heerhugowaard
Periode 2018 - heden

Aansluiting kassengebied Heerhugowaard op warmtenet

HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf dat groene warmte afkomstig van de bio-energiecentrale levert. Wij hebben HVC ondersteund het warmtenet uit te breiden naar het kassengebied Alton in Heerhugowaard door een tracé-studie uit te voeren. De aanleiding was de vraag van teler NH Paprika, die op dit netwerk wilde worden aangesloten en een twaalfjarig contract tekende voor de afname van warmte. Het aan te leggen warmteleidingtracé was 11 kilometer lang en vereiste een zelfde aantal boringen onder spoorlijnen, water en privéterreinen. Het was een geslaagd project dat nog steeds leidt tot nieuwe aanvragen voor aansluiting op dit net.