Begeleiding verleggen categorie 1 K&L Uithoornlijn

Klant Uithoornlijn
Regio Groot Amsterdam
Periode 2018 -2022

De Uithoornlijn was op zoek naar ondersteuning in het  afstemmen met kabels en leidingeigenaren tijdens de voorbereidingsfase van een nieuwe trambaan. De Uithoornlijn is de nog te bouwen trambaan vanaf Amstelveen naar Uithoorn.