Nieuwe Tuinderij Oost

Klant
Regio Purmerend
Periode 2019 - heden

Purmerend, een zinker en een horizontaal gestuurde boring

Nieuwe Tuinderij Oost is een nieuwe woonwijk in Purmerend met 400 woningen. Stadsverwarming Purmerend wilde de wijk aansluiten op het bestaande primaire warmtenet en gaf ons de opdracht voor een tracéstudie. Daarna volgde de opdracht voor het uitvoeringsontwerp, inclusief de conditionerende onderzoeken en vergunningsaanvragen, die in drie maanden zijn voltooid. In het 1.200 meter lange tracé zijn een zinkerconstructie en een horizontaal gestuurde boring opgenomen. De zinker was nodig omdat de weg niet overal kon worden gevolgd, vanwege de aanwezigheid van grote onderheide riolen en duikers. Daarom werd een watergang gekruist waarin een zinkersconstructie werd geplaatst. Omdat een deel van het tracé een onderheide vaarduiker kruiste, moest ook een horizontale boring op 12 meter diepte worden ontworpen. Ook het coronavirus had invloed op het project, maar nu eens een gunstige. De uitlegger van de horizontaal gestuurde boring die de weg kruiste, was zo rustig, dat hij overdag deels kon worden afgesloten.