Noordsingel – Heuvelweg

Klant Dunea Duin & Water
Regio Zuid-Holland
Periode 2022 - heden

Rijkswaterstaat heeft Drinkwaterbedrijf Dunea gevraagd om op twee plaatsen bij Leidschendam de watertransportleidingen te verleggen, omdat de A4 en N14 daar op termijn zullen worden aangepast. Bij N14 Heuvelweg gaat het om een drinkwatertransportleiding en een rivierwatertransportleiding. Bij N14 Noordsingel gaat het om een drinkwatertransportleiding, maar dient ook een afvalwatertransportleiding van Delfluent Services te worden verlegd. Amsterdam Engineering verzorgt de ontwerpen voor al deze verleggingen, met een scherp oog voor de uitvoerbaarheid ervan.

 

Beide projecten liggen op 350 meter afstand van elkaar. Bij project N14 Heuvelweg moet, naast de leiding voor drinkwatertransport met een diameter van 1,20 meter, ook een leiding met een diameter van 1,40 meter worden verlegd die voorgezuiverd rivierwater van Bergambacht naar de Scheveningse duinen voert. Bij N14 Noordsingel kreeg Delfluent Services de vraag van Rijkswaterstaat om hun afvalwatertransportleiding met een diameter van 1,20 meter te verleggen. Bij deze locatie besloten Dunea en Delfluent Services om deze opdracht gezamenlijk op te pakken. Amsterdam Engineering werd gevraagd om het ontwerp van al deze verleggingen te verzorgen.

 

Veel onderzoek vanuit verschillende disciplines

Wat beide projecten gemeen hebben, is het grote aantal disciplines dat bij de uitvoering moet worden ingeschakeld. Bij N14 Heuvelweg speelt de ligging langs de parkeerplaats van The Mall of the Netherlands, ’s lands grootste winkelcentrum. Dit is een logistiek knooppunt met veel verkeersbewegingen. Verder bevindt zich in het plangebied een oud mijnenveld waardoor explosievenonderzoek nodig was, maar ook archeologische onderzoek omdat het duinzand in het verleden door onze voorouders als leefgebied is gebruikt. De lastige bodem vereiste geotechnisch en geohydrologisch onderzoek, en ook een analyse van het effect op de aanwezige bomen was noodzakelijk. Amsterdam Engineering coördineerde de inzet van al deze conditionerende onderzoeken.

 

Ook gesloten front boring toegepast

Voor project N14 Noordsingel was eveneens archeologisch, geotechnisch en geohydrologisch onderzoek nodig. Net als explosievenonderzoek, maar om een andere reden: dit gebied werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt als locatie waar bommenwerpers hun niet-gebruikte bommen afwierpen. Bij beide projecten werden de leidingen niet uitsluitend in een open sleuf gelegd, maar werd ook gebruik gemaakt van een gesloten front boring, een techniek die in Nederland tegenwoordig niet vaak meer wordt toegepast. Hierbij wordt een mantelbuis van de ene gegraven kuip naar de andere geboord en gedrukt. Zo konden de leidingen onder de wegen Noordsingel en Heuvelweg worden doorgevoerd zonder dat een afsluiting voor het wegverkeer nodig was.

 

Een week op kweek

Het spreekt vanzelf dat de verlegde drinkwatertransportleidingen vanaf de eerste dag schoon en bacteriologisch betrouwbaar water moeten leveren aan de eindgebruiker die zijn kraan openzet. Dit wordt bereikt door deze gebruikers eerst water aan te bieden via een steunlevering van Evides. Intussen worden de verlegde, maar nog niet doorgekoppelde, leidingen met water en lucht gespuid. Bij de aansluiting van de verlegde leiding op de bestaande leiding worden watermonsters genomen, een week op kweek gezet en onderzocht. Is de waterkwaliteit goed, dan worden de eindgebruikers aangesloten.

 

Een ontwerp dat uitvoerbaar is

Essentieel bij het ontwerp van deze projecten waren de uitvoeringsaspecten. Is dat wat is bedacht ook uitvoerbaar in deze drukke omgeving? Denk aan zaken als: met welke machines gaan we dit doen? Is er plaats voor? Welk gewicht kan de bodem aan? Amsterdam Engineering zorgde voor een ontwerp waarin alle aspecten van de uitvoering zijn meegenomen. De verleggingen vinden vanaf Q3-2022 plaats. De werkzaamheden moeten eind 2024 zijn afgerond.