WOS Hakfort

Klant
Regio Amsterdam - Zuidoost
Periode 2020-2021

In Amsterdam-Zuidoost krijgt wonen een belangrijkere functie dan werken. De nieuwe woningen, die er komen in plaats van kantoren, stellen hoge duurzaamheidseisen. Ook bestaande woningen worden aangepast om hun energieprestatie te verbeteren. Aansluiting op het warmtenet van Vattenfall is hier onderdeel van. Om die reden moest een extra, 1 kilometer lange, ader naar de wijk Hakfort worden aangelegd vanaf de bestaande DN800 leiding. Amsterdam Engineering werd gevraagd het tracé te ontwerpen. Die werd voor het grootste deel gevonden onder het fietspad Abcouderpad, waar die kon worden geplaatst tussen het riool en de waterleiding. Dit was de beste optie met het oog op de bomen langs het pad en de toekomstige ontwikkeling van woningen binnen het gebied. Daarnaast was er een punt waar de leiding het fietspad zou kruisen. Om te voorkomen dat de naastgelegen autoweg (asfalt) open moest worden gehaald en het verkeer hinder zou ondervinden, werd gekozen voor persingen. Tijdens de uitvoering kwam A. Hak met het idee om bij het Bullewijkpad een boogboring toe te passen. Dit zou als voordeel hebben dat er geen perskuipen van 5 x 5 meter en 15 x 5 meter hoefden worden uitgegraven, omdat er dan direct vanaf het maaiveld kon worden geboord. Dit zou aanzienlijk in de kosten schelen en de uitvoering makkelijker en korter maken. Amsterdam Engineering toetste de sterkte van de boogboring, stemde de verkeersmaatregelen af met de gemeente en kreeg groen licht.

 

Over de nieuwe tunnel in de A9

Een tweede bijzonderheid in dit traject kwam voort uit het feit dat de snelweg A9 ter plekke is verlegd naar een 3 kilometer lange tunnel, waarboven een park zal worden aangelegd. Dit betekende dat de leiding ook over de tunnel, in de bodem van het park moest worden ondergebracht. Er moest dus worden berekend of de leiding de zetting van de grond rondom de tunnel aankon. Ook moest met de uitvoerder, IXAS (een consortium van Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i dat project A9 Gaasperdammerweg realiseert) worden afgestemd dat er voldoende grond boven op de tunnel zou komen om de leiding diep genoeg te kunnen leggen. Dit alles is in goede samenwerking gerealiseerd. Eind 2021 wordt de nieuwe leiding van het warmtenet opgeleverd.