Diensten

De slimste weg en de juiste ontwerpkeuze

Wij ontzorgen onze opdrachtgevers, nutspartijen, aannemers en overheden, door antwoord te geven op de vragen waar en wat. Dit betekent dat wij de beste routes, met varianten, van een pijpleidingtracé vaststellen, waarbij we ook de verkeersplannen maken en de vergunningen regelen. Daarnaast werken we de specificaties uit waaraan de pijpleidingen moeten voldoen om hun functie te kunnen vervullen terwijl ze druk, warmte, uitzetting en erosie doorstaan. We staan u bij in alle fasen van het project!